Matematik Kulübü Hakkında

Matematiğin eğitimde ve yaşamda ne denli önemli bir yapı taşı olduğunu, ne derece önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Buna karşın, matematik öğretimindeki sorunların ve ülkemizde matematik adına yapılan çalışmaların yetersizliğinin de farkındayız. Bu bağlamda, matematik öğretimindeki sorunların tartışıldığı, bir bilim ve bir uğraş alanı olarak matematikle ilgili gelişmelerin takip edilebileceği, yeni fikirlerin tartışıldığı ortak ve üretken platformlara ihtiyaç olduğu da açıktır.

Math Club matematikçilerin, matematik öğretmenlerinin, matematikle ilgilenen herkesin fikirlerini duyurabileceği, görüş ve önerilerini paylaşabileceği bir platform oluşturma çabasının ürünüdür. Amacımız çıkarttığımız yayınlarla, düzenleyeceğimiz konferans ve seminerlerle ve internet üzerinden gerçekleştireceğimiz etkinliklerle matematiği korkulan değil, sevilen bir ders ve bir uğraş haline getirebilmektir.

Ayrıca, genel olarak öğretilen matematikle yaşamdaki matematiğin birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Bu çelişkinin azalmasına/çözülmesine katkı yapmak ve matematiği doğru yol, yöntem ve materyallerle zevkli bir uğraşa dönüştürmek temel amacımızdır.


Özkan CENGİZ
Math Club Yayın Kurulu Adına